Citizen science project de Bodemdierendagen

Sinds 2015 organiseren NIOO-KNAW en de WUR het citizen science project de Bodemdierendagen. In heel Nederland zoeken mensen in de eerste twee weken van de herfst naar bodemdieren en geven de vondsten door via de website. Via het project verzamelen bodemecologen informatie over de stand van het bodemleven. Daarnaast wordt het publiek zich meer bewust van het belang van een gezonde bodem voor de bovengrondse natuur.

Rol van Tjitske

In 2020, 2021 en 2022 was ik nauw betrokken bij de organisatie en communicatie van de Bodemdierendagen. Ik maakte allereerst de website meer toegankelijk voor het brede publiek. Daarnaast vergrootte ik het bereik van de campagne door communicatiepartners te zoeken met een eigen publiek. Verder organiseerde ik elk jaar een centrale waarnemingen: op het eiland in de Hofvijver (2020), op het hoogste en laagste punt van Nederland (2021) en door stadsecologen van vier grote steden (2022). Mede daardoor groeide de (terugkerende) aandacht van de pers voor het project. Ook ben ik voor de Bodemdierendagen actief op de social media accounts.