Persvoorlichting voor wetenschappelijke instellingen

Bètawetenschappers van universiteiten en instituten in Nederland publiceren artikelen in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Het zijn biologen, klimaatwetenschappers, natuurkundigen, scheikundigen, wiskundigen en informatici. Persvoorlichters schrijven berichten voor de eigen communicatiekanalen van de organisatie en brengen het werk onder de aandacht van de media.

Rol van Tjitske

Om de kern van een bètawetenschappelijke vinding te kunnen beschrijven, is het goed om zelf een bèta-achtergrond te hebben. Ik schrijf pers- en nieuwsberichten, bel journalisten, bespreek met hen of het onderwerp relevant is voor bijvoorbeeld hun krant, website of radioprogramma en breng hen in contact met de betrokken onderzoekers. In drie periodes van een half jaar werkte ik interim in het team Persvoorlichting van de faculteit Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Als freelancer schreef ik het afgelopen jaar voor het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de UvA en het TKI-project Wetenschappelijke Bodemvorming onder de Voedselbosbouw van onder meer de WUR.