Tien tijdelijke tentoonstellingen Naturalis

Van 2006 tot 2009 en in 2014-2015 was ik inhoudsontwikkelaar van tentoonstellingen bij Naturalis. Ik maakte er ongeveer tien tijdelijke exposities. Daaronder waren er vier voor een grote zaal van 21 x 21 meter, een fototentoonstelling, drie keer de inrichting van de Schatkamer en enkele losse (interactieve) exhibits.

Rol van Tjitske

Nadat de senior inhoudsontwikkelaar het concept voor een tentoonstelling had vastgesteld, kon ik aan de slag met de uitwerking. Ik verzamelde informatie in de literatuur en bij de betrokken wetenschappers, koos collectie en schreef teksten. Mijn aanstellingen bij Naturalis vormden een goede leerschool voor mijn latere werk als freelancer. Ik heb er geleerd om relevante informatie te filteren, korte teksten te schrijven en om ruimtelijk te denken.

Ordening

Over de geschiedenis van naamgeving van soorten in de biologie en het werk van Carolus Linnaeus.

Expeditie Darwin

Over het ontstaan van de evolutietheorie van Charles Darwin en de evolutie van soorten op eilanden.

Dubois, ontdekker van de aapmens

De Nederlander Eugène Dubois zocht op Java naar fossielen van een schakel tussen apen en mensen.

Verdwenen tropen van Europa

Puntgave fossielen uit het Eoceen (50 miljoen jaar geleden), gevonden in de groeve Messel (Duitsland). We huurden de tentoonstelling, maar voegden er teksten over de leefgebieden aan toe.

Schatten uit de Sieboldcollectie

Over oude Japanse mythes, aan de hand van bijzondere collectiestukken van Von Siebold.

Stier Herman

Interactieve exhibit over de maatschappelijke discussie rondom genetische modificatie die icoon stier Herman in de jaren ’90 veroorzaakte.

Langs de polen

Fototentoonstelling over de noord- en de zuidpool, voorzien van citaten van de fotograaf over hoe hij het landschap beleefde. Daarnaast interviews met poolwetenschappers.

Delfts Goud

De mijnbouwcollectie van de TU Delft, met toelichting over de gebruiksmogelijkheden van mineralen en delfstoffen.

Plateosaurus

Naturalis groef in Zwitserland een plateosaurus op. De exhibit ging over het vinden, uitgraven en preparen van het fossiel.